medjimurje.hr       Online izdanje       Predajte mali oglasi       Predajte zahvale i sjećanja       Registriraj se       Pitanja
  Kliknite i listajte!
Prolistajte aktualno izdanje List Međimurje

  Čitajte novi broj prije nego se pojavi na kiosku, pretražujte arhivu! Više od 60 godina Lista Međimurje na jednom mjestu!

Ukoliko još niste registrirani korisnik registirajte se i tjedan dana besplatno uživajte u probnom periodu Online izdanja Međimurja!*

*Korisnik se može registrirati samo jednom, registracija je potrebna i u slučaju predaje malih oglasa, zahvala i sjećanja.

  Dostupni paketi usluga i pripadni popusti!

Ukoliko ste registrirani korisnik, nakon prijave možete birati između četiri dostupna pretplatnička paketa. Ukoliko još niste registrirani, učinite to ovdje.** Sve navedene cijene uključuju PDV